سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هر که نرمخو گردد، دوستی اش [در دل ها [جایگیرمی شود [امام علی علیه السلام]
 
پنج شنبه 95 فروردین 19 , ساعت 4:42 عصر

*احکام  آرایش و زینت  بر اساس نظرات فقهی آیت الله العظمی بهجت*

آرایش زن یا دختر 
آیا آرایش زن یا دختر اشکال دارد؟ در مقابل نامحرم باید بپوشاند.

ملاک آرایش نامحرم 
آیا ملاک در حرمت آرایش، لذت بردن نامحرم است؟ خیر، آرایش در برابر نامحرم جایز نیست، چه او لذت ببرد یا نبرد. 
بیرون آمدن با آرایش 
حکم بیرون آمدن بانوان از خانه با آرایش چیست؟ اگر در معرض دید نامحرم باشد، جایز نیست.

آرایش در حد کم 
آیا آرایش به مقدار خیلى کم، در حدّى که صورت انسان از بى‏حالى دربیاید، اشکال دارد؟ در مقابل نامحرم اشکال دارد.

لنز رنگى چشم 
آیا استفاده از لنز رنگى، براى تغییر رنگ چشم جهت بانوان حکم زینت دارد که باید از نامحرم پوشانده شود؟ اگر جلب نظر کند، باید پوشانده شود و صدق زینت، عرفى است.
 
جراحى پلاستیک صورت 
زنى که صورت خود را با جراحى پلاستیک زیبا ساخته است، آیا حکم زینت پیدا کرده و باید آن را از نامحرم بپوشاند؟ اگر موجب توجه و تحریک نامحرم باشد، باید بپوشاند و ذکر شد که زینت بودن به صدق عرفى است.
 
خال کوبى 
آیا خال‏کوبى دست و صورت که در بعضى از زنان دیده مى‏شود، زینت است و پوشاندن آن از نامحرم لازم است؟  زینت بودن مربوط به صدق عرفى است، پس اگر عرف آن را زینت محسوب کند، پوشاندن آن از نامحرم لازم است.
 
مد موى مردانه 
برخى از مدهاى مو جهت خواهران به مد موى مردانه مشهور است و به قدرى کوتاه است که آنان را شبیه مردان مى‏نماید، آیا این نحوه کوتاه کردن مو شرعا اشکال دارد؟ و در صورت اشکال اگر شوهر این نحوه از مد را بپسندد، آیا زن مى‏تواند از آن امتناع کند؟ بله، تشبّه زن به مرد و بالعکس جایز نیست و در امر حرام نباید به حرف شوهر گوش کند.
 
ابروان اصلاح شده 
آیا ابروان اصلاح شده جزو آرایش محسوب مى‏شود و باید از نامحرم پوشیده شود؟ بله، باید بپوشاند.

حلقه ازدواج 
آیا حلقه ازدواج، در حکم زینت است و باید از دید نامحرم پنهان باشد؟ بله، باید بپوشاند.

استفاده از ناخن مصنوعى 
استفاده از ناخن‏هاى مصنوعى چه حکمی  دارد؟ و آیا جزو زینت حساب مى‏شود؟ اگر ناخن بلند باشد، زینت محسوب مى‏شود.

گذاشتن ناخن بانوان 
آیا بلند گذاشتن ناخن براى زنان جایز است؟ و آیا این عمل زینت به شمار مى‏آید و باید از نامحرم پوشیده شود؟بله، باید بپوشاند.

سرمه کشیدن 
آیا سرمه کشیدن زینت محسوب مى‏شود و باید از نامحرم بپوشاند؟ بله، باید بپوشاند.

حکم آرایشگاه‏ها 
در آرایشگاه‏هاى زنانه خطّ ابرو را ترمیم مى‏کنند و بعضى از علما گفته‏اند این عمل حرام است. نظر حضرتعالى در این خصوص چیست؟ اگر براى نشان دادن به نامحرم نباشد، مانع ندارد، واللّه‏ العالم.

حناى دست 
حناى دست زن را اگر نامحرم ببیند و موجب ریبه نباشد، چه صورت دارد؟ اگر زینت محسوب شود، جایز نیست و در غیر این صورت بنابر احتیاط نگاه نکند.

انگشتر عقیق، عینک طبى زیبا و... 
آیا سرمه کشیدن یا ابرو چیدن، انگشتر عقیق، ساعت، عینک طبّى زیبا براى زنان زینت به حساب مى‏آید که پوشش آن لازم باشد؟ اگر عرف آن‏ها را زینت محسوب کند، پوشش آن لازم است.
 
بلند گذاشتن ناخن براى مرد 
آیا بلند گذاشتن ناخن براى مرد از زینت‏هاى اختصاصى بانوان محسوب شده و حرام است؟ اگر عرفا صدق تشبّه به زن کند، اشکال دارد.

وجه و کفّین
چنان که زن با خود زینت داشته باشد، مانند این‏که حلقه‏ى ازدواج، انگشترى در دست یا چهره آراسته کرده باشد، آیا واجب است وجه و کفّین را بپوشاند؟ هر موضع که عرفا صدق زینت مى‏کند، حکم خاص زینت را دارد و اگر صدق زینت ننماید، حکم مطلق وجه و کفین جارى است.

استفاده از عطر و ادکلن در مکان‏هاى عمومی  
استفاده از عطر و ادکلن ـ که به عنوان زینت سیّال است ـ درمکان‏هاى عمومی  و در مواجهه با نامحرم، براى زنان و مردان چه حکمی  دارد؟ در مواقع غیر مناسب بهتر است ترک شود، ممکن هم هست گاهى موجب تمایلاتِ بد باشد و معرضیّت فتنه و فساد داشته باشد که در این صورت جایز نیست.

عطر، ادکلن، کرم و... 
آیا استمعال عطر و ادکلن ملایم براى خانم‏ها، در مجامع عمومی  و در حضور نامحرم حرام است؟ آیا استفاده از کرم‏ها و یا ضد بوى بغل که داراى بوى ملایمی  است، شامل حکم فوق مى‏شود؟ از هر چه سبب جلب توجه نامحرم شود، باید اجتناب شود. 
آیا نفس خوشبو و معطّر بودن که خود نوعى از زینت و آرایش محسوب مى‏شود براى خانم‏ها، که معمولاً بوى آن را نامحرم احساس مى‏کند، چه حکمی  دارد؟ در صورت تهییج و تحریک اشکال دارد.

استشمام عطر 
استشمام بوى عطر نامحرم [اعمّ از این که زن استشمام‏کننده باشد یا مرد]، چه حکمی  دارد؟ اگر در معرض فتنه و فساد باشد، اشکال دارد

کلاه‏گیس 
آیا نگاه کردن مرد به کلاگیس همسرش که از موى زن‏هاى نامحرم درست شده است، جایز است؟ جایز نیست، بنابر احوط.

بلند گذاشتن مو 
حد بلند گذاشتن مو براى مردان چه قدر است؟ آیا بلند گذاشتن مو تا روى شانه یا پشت کمر اشکال دارد؟ اگر تشبّه به زن باشد، جایز نیست.

رنگ مو و اصلاح ابرو براى مردان 
استفاده از رنگ مو، اصلاح زنانه‏ى مو و برداشتن زیر ابروها براى مردها اشکال دارد؟ اگر تشبّه به زن باشد، جایز نیست.

استفاده از زیور آلات طلا براى پسربچه 
آیا استفاده از زیور آلات طلا براى پسر بچه حرام است یا خیر؟ اگر بالغ نباشد جایز است.

ساعت، انگشتر و زنجیر طلا براى مرد 
آیا آویختن زنجیر طلا به سینه و انگشتر طلا یا ساعت مچى طلا براى مرد اشکال دارد؟ یا فقط در حال نماز اشکال دارد؟ حرام است، چه در حال نماز و چه در غیر نماز.

وصل کردن موى زن به مرد 
در آرایشگاه از موى زنان به موى مردان وصل مى‏کنند. آیا نظر کردن به آن جایز است؟ هم چنین حکم نماز و عبادت چیست؟ اصل این عمل و نگاه به آن مشکل است، هر چند که نماز با آن باطل نیست.

استفاده مرد از زینت‏هاى بانوان
آیا زینت کردن مرد به چیزهایى که به بانوان اختصاص دارد، حرام است؟ اگر گردن‏بند و انگشتر و ساعت و امثال آن‏ها از طلا باشد، حرام است و اگر از طلا نباشد امّا از زینت‏هایى محسوب شود که اختصاص به زنان داشته باشد نیز استفاده آن براى مرد حرام است.

استشمام بوى عطر نامحرم 
استشمام بوى عطرى که زن‏هاى نامحرم استفاده مى‏کنند، بدون قصد لذت و ریبه چه صورتى دارد؟ جایز است، اگرچه احتیاط خوب است.

استشمام بوى طبیعى بدن زن 
استشمام بوى طبیعى بدن زن نامحرم یا بوى لباس‏هاى او براى مرد نامحرم اشکال دارد؟ اگر بدون قصد لذت و ریبه باشد، جایز است
منبع: http://bahjat.org  لیست کل یادداشت های این وبلاگ