سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هیچ قطره ای نزد خداوند، محبوب تر از دوقطره نیست : قطره خونی در راه خدا، و قطره اشکی در سیاهی [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
جمعه 94 تیر 19 , ساعت 7:1 عصر

بسا رنجها کز جهان دیده‌اند

ز بهر بزرگی پسندیده‌اند

سرانجام بستر جز از خاک نیست

ازو بهره زهرست و تریاک نیست

چو دانی که ایدر نمانی دراز

به تارک چرا بر نهی تاج آز

همان آز را زیر خاک آوری

سرش را سر اندر مغاک آوری

ترا زین جهان شادمانی بس است

کجا رنج تو بهر دیگر کس است

تو رنجی و آسان دگر کس خورد

سوی گور و تابوت تو ننگرد

برو نیز شادی سرآید همی

سرش زیر گرد اندر آید همی

ز روز گذر کردن اندیشه کن

پرستیدن دادگر پیشه کن

بترس از خدا و میازار کس

ره رستگاری همین است و بس

کنون ای خردمند بیدار دل

مشو در گمان پای درکش ز گل

ترا کردگارست پروردگار

توی بنده و کرده? کردگار

چو گردن به اندیشه زیر آوری

ز هستی مکن پرسش و داوری

نشاید خور و خواب با آن نشست

که خستو نباشد بیزدان که هست

دلش کور باشد سرش بی‌خرد

خردمندش از مردمان نشمرد

ز هستی نشانست بر آب و خاک

ز دانش منش را مکن در مغاک

توانا و دانا و دارنده اوست

خرد را و جان را نگارنده اوست


جمعه 94 تیر 19 , ساعت 5:36 عصر

خدایا شکرت...

شکربخاطراینکه دستاموگرفتی

شکربخاطراینکه راه رو بهم نشون دادی

شکربخاطر همه نعمتهایی که توی این مدت سرراهم قراردادی

شکربخاطاینکه نذاشتی سقوط کنم

راه فرعی رو ازراه اصلی برام جداکردی

بخاطرهمه روزهایی که کنارم بودی ونذاشتی گمراه بشم

بخاطراینکه ازسقوط وبدنامی نجاتم دادی

دستاموگرفتی وازمنجلاب نجات دادی...

شکرت ...فقط همین

چیزدیگه ای بلدنیستم بگم

فقط شکر میکنم تانعمتهات برام زیادبشه

وقطعا همینطوره..

چون شکرنعمت نعمتم افزون کند.

ازاینکه منوازبدی ها وپلشتی ها جداکردی ممنونتم خدا

تازه دارم میفهمم که چرااونجورمنوامتحان میکردی...

تابرسم به این نتیجه واین نقطه از زندگی

به خودت قسم باید لحظه به لحظه شکرت کنم..

چون وگرنه لحظه به لحظه داشتم ازبین میرفتم....ولی

ولی تونجاتم دادی

حالا باامیدبیشتر وتوکل به اسم اعظمت..

بایددوباره شروع کرد وقدم برداشت..

ازاینکه مدتی منو عینک فروش شهر کوران کردی تاقدر خودموبدونم..

ازاینکه منوبه دست خودم موردآزمایش قراردادی تابه اون نتیجه مطلوب برسم...

ازاینکه بادست غیبت منوبردی تاپرتگاه ولی واقعیت رونشونم دادی وبرگردوندی ..

ممنون...

شکر...

الحمدلله...

خدایا هیچ کاریت بی حکمت نیست.

هیچکاریت بدون حساب وکتاب نیست.

ماعقل ودرکمون محدوده ولی تو قادری

پس برای ادامه زندگی ازت میخوام دستاموول نکنی مثل این مدتی که نگه داشتیم یاارحم الراحمین

به حق سیداشهدا...


پنج شنبه 94 تیر 18 , ساعت 3:26 عصر

من قاسم سلیمانی هستم .من همان فردی هستم که به وسیله افرادم به راحتی به کاخ سفید نفوذ کردم و نامه ام را توسط ایشان روی میز اوباما گذاشتم و بدان اگر اراده کنم شبانه در کاخت سر از تنت جدا میکنم.

 

قسمتی از پیام  سردار ایران قاسم سلیمانی در پاسخ به بی حرمتی پادشاه و ولیعهدان عربستان مبنی بر اینکه ایرانیان را غلام عرب خواندند و از دو مامورشان حمایت کردند

ای حیوان پست فطرت ...اگر رهبرم به من دستور دهد که با نیروهایم به عربستان بیایم بدان که حداکثر زمانی که به تو و خاندان کثیف تو میدهم فقط سه روز است و پس از آن خواهی دید که تو در جلوی ایرانیان زانو خواهی زد و غلام مردم عزیز میهنم خواهی بود.کاری نکن که کشورت را با خاک یکسان کنم،آن کسانی که از تو حمایت میکنند خود میدانند من چه کسی هستم

من قاسم سلیمانی هستم .من همان فردی هستم که به وسیله افرادم به راحتی به کاخ سفید نفوذ کردم و نامه ام را توسط ایشان روی میز اوباما گذاشتم و بدان اگر اراده کنم شبانه در کاخت سر از تنت جدا میکنم.

اگر رهبرم دستور دهد عربستان را مانند عراق در روز اربعین میکنم؛همان روزی که جوانان و مردم عزیز وطنم با کارت های شناسایی خود وارد کشور عراق شدند  

ای حیوانه آدم نما... روزی خواهد رسید که عربستان را از وجود تو و سگانه وهابیت پاک خواهم کرد و آن روز تو باید در برابر مردم ارزشمند ایران زانو زده......


پنج شنبه 94 تیر 18 , ساعت 3:20 عصر


پنج شنبه 94 تیر 18 , ساعت 3:19 عصر


پنج شنبه 94 تیر 18 , ساعت 3:11 عصر


پنج شنبه 94 تیر 18 , ساعت 3:9 عصر


پنج شنبه 94 تیر 18 , ساعت 3:8 عصر


پنج شنبه 94 تیر 18 , ساعت 3:5 عصر


پنج شنبه 94 تیر 18 , ساعت 3:4 عصر


   1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ